Om Body Worlds Hälsa

Om Body Worlds Hälsa 2017-05-19T14:14:13+00:00

BODY WORLDS HÄLSA

Tack Skåne, vi förlänger igen!
Absolut sista dag är den 29 januari 2017

BODY WORLDS HÄLSA hyllar den mänskliga kroppens kapacitet och rörelseförmåga genom effektfulla skildringar av kroppens fulländade form och komplexa funktioner.

Med hjälp av autentiska kroppar, fängslande installationer och multimedia demonstrerar utställningen kroppen i olika tillstånd av hälsa, smärta och sjukdom. Den jämför friska kroppar med kroppar som drabbats av en mängd olika sjukdomar och medicinska tillstånd.

Utställningen förmedlar kunskaper om det underverk som utgörs av den mänskliga kroppen och inspirerar besökarna till att leva ett rikare, mer vitalt liv och på så sätt utnyttja sin fulla potential.

I detta samarbete mellan kroppsdonatorer, anatomiexperter och besökare fungerar kroppsdonatorerna – vilka lämnat juridiskt samtycke till att medverka i BODY WORLDS – som guider och lärare på en resa mot hälsa, välbefinnande och vitalitet.

Paret bakom Body Worlds

Doktor Gunther von Hagens kommer för all framtid att vara känd som läkaren som skapade publikdragande utställningar av mänskliga kroppar bevarade genom plastinering – den nyskapande anatomiska bevaringsmetoden. Plastinering, ursprungligen använd under utbildningen av läkarstudenter i Heidelberg och senare över hela världen, gör det möjligt att visa upp förbluffande och imponerande anatomiska studieobjekt. Sedan 1997 har mer än 40 miljoner personer i Europa, Asien och Nordamerika besökt Gunther von Hagens BODY WORLDSBODY WORLDS HÄLSA är doktor von Hagens senaste utställning och anatomiska arbete.

Läkaren och kirurgen Angelina Whalley är den som planerar utställningarna för att skapa ett optimalt estetiskt, tematiskt och utbildningsmässigt värde. Hennes mål är att göra medicinsk vetenskap tillgänglig även för dem som saknar ingående kunskaper inom området.

BODY WORLDS HÄLSA visar upp den mänskliga kroppen, dess uppbyggnad, organ och enskilda vävnadslager vilka har bevarats genom den banbrytande tekniken plastinering. Den visar kroppens inre genom detaljerade anatomiska objekt, komplexa dissektioner och effektfulla installationer som skapar uppmärksamhet och nyfikenhet hos besökarna.

De autentiska kropparna som ingår i utställningen fungerar som en brygga till ökad självkännedom och egenutveckling. Kroppsdonatorerna lär oss, genom själva stillheten hos kropparna, att leva livet fullt ut, i rörelse, till vår fulla potential och med stor inspiration och vitalitet.

”Jag lärde mig i princip allt jag behövde till min skoluppgift på en timme … WOW!”
Elev på högstadiet
”Varje läkare slås förr eller senare av den naturliga elegansen och komplicerade uppbyggnaden av den mänskliga kroppen. Tyvärr är det få lekmän som får chansen att uppleva detta mirakel. Den här utställningen är en sällsynt möjlighet, för oss alla, att dela denna unika bild av oss själva.”
Neil S. Wenger, medicine doktor
”Det är en fantastisk bild av den mänskliga kroppen, som vi så ofta tar för given. Det som jag och mina elever har lärt oss här, kommer vi att bära med oss långt efter att vi lämnat utställningen.”
Jeanine Rogers, lärare